MIURA'S BLOG

بلاگ میورا

دی ۲۷, ۱۳۹۸

سس های جالب برای پیتزاهای خوشمزه: ۲۰ نوع سس پیتزای مختلف!

آیا سس های جالب برای پیتزاهای خوشمزه را می شناسید؟ امروز با بلاگ کافه رستوران میورا ۲۰ نوع سس پیتزای مختلف را بیشتر بشناسد!
دی ۲۳, ۱۳۹۸
سس خوشمزه پیتزا

بهترین سس برای پیتزا کدام است؟۲۰ نوع سس پیتزای مختلف!

امروز با بلاگ کافه رستوران میورا ۲۰ نوع سس پیتزای مختلف را بیشتر بشناسد!
آبان ۱۳, ۱۳۹۸
پیتزا میورا لاین دلیوری

حتما پیتزا بخورید!

در میان انواع غذاهای خارجی برخی جای خود را در ذائقه ایرانی نیز باز کرده اند. در صدر این خانواده مهاجر، «پیتزا» قرار دارد؛ فواید پیتزا را باهم بخوانیم!